W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność i tradycje, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Adres:
OSP SWINIARY
28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 37 76 052 lub 112 lub 998